Süper Konstantre Ürünler   english Türkçe

Reaktif Yıkama Maddesi


Süper Konsantre Reaktif Yıkama Maddesi
 Görünüşü : Payet
 İyonik yapısı : Katyonik
 pH : 4±1
 
 Özellikleri
 * Altsoftk CONZ sıcak su ile sadece bir malzeme karıştırmak sureti ile hazırlanacağı için işletmelerde hazırlanması son derece kolaydır.

 * Altsoftk CONZ depolama kolaylığı sağlar ve stok maliyetlerini azaltır.

 * Altsoftk CONZ doğal ve sentetik tüm elyaflar ile bunların karışımlarında kullanılabilir.

 * Altsoftk CONZ kumaşa çok iyi bir kayganlık efekti verir.

 * Altsoftk CONZ materyale yumuşak ve dolgun bir tuşe verir.

 * Altsoftk CONZ renge derinlik, kumaşa parlaklık kazandırır. Renklilerde renk değişimine neden olmaz.

 * Altsoftk CONZ HT tipi makinelerde rahatlıkla kullanılabilir. Yüksek türbülansa dayanıklıdır, parçalanma yapmaz.

İyon Bağlayıcı Malzeme


Süper Konsantre İyon Bağlayıcı Malzeme
 Kimyasal yapısı Karboksilik asit ve fosfanatlar karışımı
 Görünüşü Açık sarı renkli sıvı
 İyonik yapısı Anyonik
 pH 2 ± 1
 Refraktif Index  62± 1
 Çözünürlüğü  Soğuk su ile her oranda kolayca çözünür

  Özellikleri
 * Altyn CONZ su ile sadece bir malzeme karıştırmak sureti ile hazırlanacağı için işletmelerde hazırlanması son derece kolaydır.

 * Altyn CONZ depolama kolaylığı sağlar ve stok maliyetlerini azaltır.

 * Altyn CONZ kumaş üzerine çökmüş alkali metal tuzlarının temizlenmesinde etkin bir malzemedir.

 * Altyn CONZ yüksek dispersiyon gücü sayesinde fixe olmamış boyar maddeyi banyoda askıda tutarak tekrar kumaş üzerine çökmesini önler.

 Ph : 10-11, 1.0 gr Altyn CONZ
 90 mg Ca²+
 500 mg Fe³+ bağlama kapasitesine sahiptir.

Polimerik Kırık Önleyici


Süper Konsantre Polimerik Kırık Önleyici
 Kimyasal yapısı : Poliakrilamid
 Görünüşü : Beyaz Granül
 İyonik yapısı : Noniyonik

 Özellikleri
 * Altpol CONZ su ile sadece bir malzeme karıştırmak sureti ile hazırlanacağı için işletmelerde hazırlanması son derece kolaydır.

 * Altpol CONZ depolama kolaylığı sağlar ve stok maliyetlerini azaltır.

 * Altpol CONZ, boyama süresi boyunca kumaşa yumuşaklık ve yüzey kayganlığı vererek kırık ve kat izlerinin oluşmasını önler.

 * Altpol CONZ kumaşta ortaya çıkma riski olan sürtme izlerinin oluşumunu engeller.

 * Altpol CONZ if/lif ve lif/metal sürtünmelerini azaltarak kumaşın yıpranmasını önler.

 * Altpol CONZ renge negatif yönde etki etmez..

 * Altpol CONZ noniyonik olduğundan anyonik, katyonik ve noniyonik yardımcı kimyasallarla ve boyalarla uyuşur.

Pişirme ve Islatma Malzemesi


Süper Konsantre Pişirme ve Islatma Malzemesi
 Kimyasal yapısı : Etoksile yağ alkolleri ve anyonik sülfonatlar karışımı
 Görünüşü : Bulanık Jel
 İyonik yapısı : Anyonik - Noniyonik
 pH : 8±1
 Refrakto (20˚C’de): 54±1


  Özellikleri
 * Altwet CONZ su ile sadece bir malzeme karıştırmak sureti ile hazırlanacağı için işletmelerde hazırlanması son derece kolaydır.

 * Altwet CONZ depolama kolaylığı sağlar ve stok maliyetlerini azaltır.

 * Altwet CONZ kasar ve boyama işlemlerinde pamuklu mamule yüksek hidrofilite ile yüksek bir beyazlık kazandırır.

 * Altwet CONZ yüksek dispersleme özelliği sayesinde elyaftan gelebilecek wax, yağ ve kirleri askıda tutar, elyafın üzerine geri çökmesini engeller.

Peroksit Stabilizatörü


Süper Konsantre Peroksit Stabilizatörü
 Kimyasal yapısı : Karboksilik asitlerin sinerjik kombinasyonu
 Görünüşü : Koyu sarı, berrak sıvı
 İyonik yapısı : Anyonik
 pH : 6±1
 Refrakto (20°C’de): 46±1
 Çözünürlüğü : Suyla her oranda karışabilir.

 Özellikleri
 * Altstp CONZ su ile sadece bir malzeme karıştırmak sureti ile hazırlanacağı için işletmelerde hazırlanması son derece kolaydır.
 
 * Altstp CONZ depolama kolaylığı sağlar ve stok maliyetlerini azaltır.

 * Altstp CONZ pamuk ve sentetik-pamuk karışımlarının hidrojen peroksit ile ağartılmasında peroksidin stabilizazyonunu sağlayıp kontrollü parçalanmasını ayarlayan iyi bir stabilizatördür.

 * Altstp CONZ yüzey aktif maddeler içermez.

 * Altstp CONZ yumuşak ve sert sularda etkilidir. Elektrolitlere karşı dayanıklı olduğundan yüksek konsantrasyonlu çözeltilerde güvenle kullanılabilir.
  pH :10-11, 1.0 g Altstp CONZ
  90 mg Fe³+ bağlama kapasitesine sahiptir.

Solventsiz Yağ Sökücü


Süper Konsantre Solventsiz Yağ Sökücü
 Kimyasal yapısı : Etoksile alkoller ve fosfonatlar karışımı
 Görünüşü : Bulanık Sıvı
 İyonik yapısı : Anyonik - Noniyonik
 pH : 6±1
 Refrakto (20°C’de) : 65±1

  Özellikleri
 * Altlks CONZ solvent içermez. Solvent içermediğinden kumaşlardaki kırık problemlerini azaltır.

 * Altlks CONZ dokuma veya örgüden gelen makine yağlarının çıkarılmasında mükemmel sonuç verir.

 * Altlks CONZ yüksek sıcaklıklarda 15 gr/lt kostiğe kadar dayanıklıdır.

 * Altlks CONZ anyonik ve noniyonik ürünlerle uyum sağlayabilir.

 * Altlks CONZ yüksek yıkama ve dispers gücü ile zor çıkan kir ve lekelerin temizliğinde son derece başarılıdır.

 * Altlks CONZ her türlü kumaş ve iplikte ön yıkama, pişirme ve kasar işlemlerinde rahatlıkla kullanılabilir.

 * Altlks CONZ akışkan bir malzeme olduğundan otomatik dozajlama sistemlerinde kullanılabilir.

 * Altlks CONZ ıslatma özelliğini arttırmaktadır. Yanında kullanılan ıslatıcının miktarı düşülebilir.

Kombine Kasar Malzemesi


Konsantre Kombine Kasar Malzemesi
 Kimyasal yapısı : Etoksile yağ alkolleri ve fosfonatlar
 Görünüşü : Bulanık Sıvı
 İyonik yapısı : Noniyonik - Anyonik
 pH : 2±1
 Refrakto (20°C’de) : 62±1


   Özellikleri
 * altkom CONZ su ile sadece bir malzeme karıştırmak sureti ile hazırlanacağı için işletmelerde hazırlanması son derece kolaydır.
 * altkom CONZ depolama kolaylığı sağlar ve stok maliyetlerini azaltır.
 * altkom CONZ ,kostik ve hidrojen peroksitle ön temizleme işlemi gerçekleştirilir.
 * altkom CONZ solvent içermez. Solvent içermediğinden kumaşlardaki kırık problemlerini azaltır.
 * altkom CONZ dokuma veya örgüden gelen makine yağlarının çıkarılmasında iyi sonuç verir.
 * altkom CONZ yüksek yıkama ve dispers gücü ile zor çıkan kir ve lekelerin temizliğinde son derece başarılıdır.
 * altkom CONZ her türlü kumaş ve iplikte ön yıkama, pişirme ve kasar işlemlerinde rahatlıkla kullanılabilir.
 * altkom CONZ akışkan bir malzeme olduğundan otomatik dozajlama sistemlerinde kullanılabilir.
 * altkom CONZ ıslatma özelliğini arttırmaktadır.
 * altkom CONZ alkali dayanımları yüksektir.
 * altkom CONZ anyonik ve noniyonik malzemeler ile rahatlıkla kullanılabilir.

Katyonik Solventsiz Yağ Sökücü


Konsantre Katyonik Yumuşatma
 Kimyasal yapısı : Yağ alkollerinin kombinasyonu
 Görünüşü : Payet
 İyonik yapısı : Katyonik
 pH : 4±1
 
 Özellikleri
 * Altsoftk CONZ sıcak su ile sadece bir malzeme karıştırmak sureti ile hazırlanacağı için işletmelerde hazırlanması son derece kolaydır.

 * Altsoftk CONZ depolama kolaylığı sağlar ve stok maliyetlerini azaltır.

 * Altsoftk CONZ doğal ve sentetik tüm elyaflar ile bunların karışımlarında kullanılabilir.

 * Altsoftk CONZ kumaşa çok iyi bir kayganlık efekti verir.

 * Altsoftk CONZ materyale yumuşak ve dolgun bir tuşe verir.

 * Altsoftk CONZ renge derinlik, kumaşa parlaklık kazandırır. Renklilerde renk değişimine neden olmaz.

 * Altsoftk CONZ HT tipi makinelerde rahatlıkla kullanılabilir. Yüksek türbülansa dayanıklıdır, parçalanma yapmaz.

Nonyanik Solventsiz Yağ Sökücü


Konsantre Nonyonik Yumuşatma
 Kimyasal yapısı : Yağ alkollerinin kombinasyonu
 Görünüşü : Payet
 İyonik yapısı : Nonyonik
 pH : 4±1
 
 Özellikleri:
 * Altsoftn CONZ Sıcak su ile sadece bir malzeme karıştırmak sureti ile hazırlanacağı için işletmelerde hazırlanması son derece kolaydır.

 * Altsoftn CONZ depolama kolaylığı sağlar ve stok maliyetlerini azaltır.

 * Altsoftn CONZ doğal ve sentetik tüm elyaflar ile bunların karışımlarında kullanılabilir.

 * Altsoftn CONZ kumaşa çok iyi bir kayganlık efekti verir.

 * Altsoftn CONZ materyale yumuşak ve dolgun bir tuşe verir.

 * Altsoftn CONZ renge derinlik, kumaşa parlaklık kazandırır. Renklilerde renk değişimine neden olmaz.

 * Altsoftn CONZ HT tipi makinelerde rahatlıkla kullanılabilir. Yüksek türbülansa dayanıklıdır, parçalanma yapmaz.

Silikon Emülsiyonu


Konsantre Silikon Emülsiyonu
Kimyasal yapısı : Mikro Silikon Emülsiyonu
Görünüşü : Hafif Bulanık Renksiz Sıvı
İyonik yapısı : Noniyonik
pH : 5±1
Refrakto (20°C’de) : 38±1
Özellikleri:
* Altsil CONZ su ile sadece bir malzeme karıştırmak sureti ile hazırlanacağı için işletmelerde hazırlanması son derece kolaydır.
* Altsil CONZ depolama kolaylığı sağlar ve stok maliyetlerini azaltır.

* Altsil CONZ doğal ve sentetik tüm elyaflar ile bunların karışımlarında kullanılabilir.

* Altsil CONZ kumaşa çok iyi bir kayganlık efekti verir.

* Altsil CONZ materyale yumuşak ve dolgun bir tuşe verir.

* Altsil CONZ HT tipi makinelerde rahatlıkla kullanılabilir. Yüksek türbülansa dayanıklıdır, parçalanma yapmaz.

* Altsil CONZ renge derinlik, kumaşa parlaklık kazandırır.

* Altsil CONZ anyonik , katyonik ve noniyonik malzemeler ile rahatlıkla kullanılabilir.

İrtibat bilgileri

  • Adres: Altınova Mh. İpek Sk. No.6 Osmangazi/BURSA

  • Tel:+90 (224)216 08 70

  • Fax:+90 (224)216 08 71

  • Email: info@altkim.com

Dil Seçeneği