Geç Tutuşurluk   english Türkçe

Geç Tutuşurluk


Geç Tutuşurluk
Selülozik elyafların ve bunların sentetik elyaflarla yapılmış karışımlarının aleve dayanıklı apresi için kullanılan inorganik tuzlardır.

• Aprelenmiş tekstil ürünleri ıslatıldıktan sonra BS 5852 bölüm 1deki kurallara uygunluk gösterirler.
1. Özellikler

Kimyasal özellik :  inorganik tuzlar
Görünüm : Berrak, renksiz sıvı
Konsantrasyon : % 50 civarında
pH : 6 - 8 civarında
Çözünürlüğü : Herhangi bir oranda su ile karıştırılabilir.
Diğer kimyasallar ile geçimliliği : Altflam NEFin diğer yardımcı maddelerle uyumu Laboratuarda önceden denenmelidir.
Tonda ve tutumda etkisi : Ton ve tutumda değişiklik olmaz.
Depolama : 0°C’nin üzerindeki sıcaklıklarda ürün en az 12 ay boyunca depolanabilir.

2. Kullanım Özellikleri : Altflam NEF, selülozik elyafların ve bunların sentetik elyaflar ile karışımlarının alev almayı geciktirici muamelesi için tutum, ve rengi olumsuz yönde etkilemeksizin son derece uygundur.

Altflam NEF'in alev almayı önleyici etkisi yıkamaya dayanıklı değildir, ancak kuru temizlemeye dayanıklıdır.

Altflam NEF’in uygulaması, yüksek derecelerde kondansasyon gerektirmemekle birlikte, Altflam NEF'i yağ ve su itici maddelerle kombine etmek için gerektiği gibi 170°C ye kadarki sıcaklıklar mümkündür.3. Kullanımı : Altflam NEF normalde fularlama yöntemi ile kullanılır.

Gerekli kurutma : 100°C de 1-2 dakika boyunca yapılır,
Fikse etme :150-160°C de 3-5 dakika sürmelidir.

Gereken miktar :
İstenen miktar elyaf tipi, kumaş ağırlığı, kumaş yapısı ve istenen alev almayı geciktirici etki ile belirlenir. Hafif ve seyrek dokulu materyel için gereken miktar
ağır ve sık dokumalar için gerekenden daha fazladır.
İstenen miktarın ön deneylerle likör alması ve alev almayı Geciktirici etkisi dikkate alınarak belirlenmesi önerilir.
% 100 flotte alımı için rehber değerler koton ve selülozik lifler için 260-350 g/l, karışımlar için 300- 500 g/l Altflam NEF arasındadır.

3.1 Kullanım Örnekleri : CO/PES kumaş (65/35) apresi g/l g/l 300 500 Altflam NEF
Fularlama : Islak alma : % 75 - 100
Kurutma : 100°C
Fikse etme : Ramözde ele alınmış 3 dakika 160 °C
Fikse etme makinesi : 5 dakika 150°C

Geç Tutuşurluk
KİMYASAL YAPISI: İnorganik fosforlu ve azotlu bileşikler karışımı, hafif anyonik
KULLANIM ALANI: BS 5651'e göre ıslatıldıktan sonra, BS 5852 standardına uygun güç tutuşurluk efekti veren apre maddesi. Tercihen selülozik mamullere ve selülozun ağırlıkta olduğu selüloz-sentetik karışımlarına uygulanır.
ÖZELLİKLERİ : - Berrak, renksiz sıvı - Özgül ağırlığı, 20 °C'de yaklaşık 1.18 g/cm3 - pH değeri 5.7 - 6.7 - Güç tutuşurluk efekti BS 5651'e göre ıslatmaya ve kuru temizlemeye karşı dayanıklıdır -170 °C'ye kadar yüksek sıcaklıklarda kurutma yapılabilir - Mamulü sertleştirmeksizin kuru bir tutum kazandırır - Genel olarak yumuşatıcılar, florokarbon reçineleri, su itici apre maddeleri ve metilol bazlı sentetik reçinelerle uyumlu olup, ön demeler yapıldıktan sonra kullanılabilir.
UYGULAMA: ALT FLAM NTS, soğuk veya ılık (30 °C) suda çözülerek apre banyosuna ilave edilir. BS 5651'e göre ıslatıldıktan sonra BS 5852'ye uygun güç tutuşurluk apresi 300 - 600 g/l ALT FLAM NTS Alınan banyo oranı % 80-100 Kurutma sıcaklığı 110-130 °C, en fazla 170 °C Kondense (fikse) 160-180 °C'de 3-1 dk Fikse işlemi ıslatmaya karşı güç tutuşurluk efektinin kalıcı olmasını sağlar ıslatmaya karşı dayanıksız güç tutuşurluk apresi 200 - 400 g/l ALT FLAM NTS Alınan banyo oranı % 80-100 Kurutma sıcaklığı 170 °C
DEPOLAMA: Eğer ürün 0 °C'nin altında uzun süre depolanırsa, ürün katılaşabilir ve/veya homojenliğinde değişmeler gözlenebilir. 20-25 °C'ye ısıtıldıktan ve karıştırıldıktan sonra herhangi bir problem olmaksızın tekrar kullanılabilir. 40 °C'nin üzerindeki sıcaklıklarda depolama yapıldığı zaman üründe ayrışma veya çökme görülebilir 20-25 °C'ye soğutulduktan ve karıştırıldıktan sonra herhangi bir problem olmaksızın tekrar kullanılabilir.

Geç Tutuşurluk
KİMYASAL YAPISI : İnorganik ve organik tuzların karışımı, holojen içermez, yüksüz
KULLANIM ALANI: Selülozik mamullere, selülozik oranı fazla olan selüloz-sentetik karışımlarına ve aynı zamanda yün ve yünlü karışımlara güç tutuşurluk özelliği veren apre maddesi.
ÖZELLİKLERİ :
- Berrak, renksiz sıvı
- Özgül ağırlığı 20 °C'de yaklaşık 1.2 g/cm3
- Hafif alkali reaksiyon verir
- Soğuk su ile seyreltilebilir
- Sert suya hassastır
- Çapraz bağlayıcı olarak kullanılan belli N-metilol bileşikleri ve hidrofobik yumuşatıcılar ile beraber kullanılabilir
- Çok iyi güç tutuşurluk efekti sağlar
- Metal aksamlarda korozyon oluşturmaz
- Yıkamaya dayanıklı değildir.
UYGULAMA :
ALTFLAM MTS soğuk su ile çözülür ve uygulama yapılacak banyoya ilave edilir. Apre banyolarının hazırlanması için yumuşak su kullanılması tavsiye edilir.
Fular yöntemi : 100 - 300 g/l ALTFLAM MTS
Kurutma sıcaklığı 110-120 °C (en fazla) Yüksek kurutma sıcaklıkları renklerin değişmesine ve sararmaya neden olur.
Püskürtme yöntemi
Bu durumda, en azından; 15 % ALTFLAM MTS (mamul ağırlığı üzerinden) kullanılması gerekir. Arkasından yukarıda belirtilen şartlarda kurutma yapılır.
Üründen bağımsız olarak püskürtme esnasında aerosol açığa çıkabilir. Bu da insanlar için zararlı olabilir.Bu yüzden kapalı bir ortamda püskürtme yapılmalı veya uygulama yapılan mekanda havalandırma iyi çalışmalıdır.
ALTFLAM MTS'nın apre maddeleri, N-metilol bileşenleri (reçineler) veya yumuşatıcılar ile beraber kullanıldığı durumlarda her bir ürünün kullanım miktarını belirlemek için ön denemelerin yapılması gerekir.